9πμ-2μμ / 5μμ-9μμ

Δευτέρα - Παρασκευή

+30.210.497.5628

Τηλέφωνο Κλινικής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γενικές Υπηρεσίες

Έκτακτα Περιστατικά

Η αντιμετώπηση ενός ασθενή που έρχεται έκτατα με πόνο στο ιατείο.

Ενδοστοματικές Ακτινογραφίες

Μας βοηθούν στην οδοντιατρική διάγνωση της αποικονιζόμενης περιοχής του στόματος.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ