Our Team

/Our Team
Our Team 2020-11-16T10:15:43+03:00

YOUR BEST SMILE IS OUR VISION

Οδοντιατρική Κλινική Γαλάνη

Ο κ. Φίλιππος Γαλάνης γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1992 στο Μαρούσι Αττικής.

Το 2010 εισήχθη  στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Comenius University Μπρατισλάβας.

Από το 2016 που αποφοίτησε ως MDDr. (Medical Dental Doctor)  ασκεί την γενική οδοντιατρική με έμφαση στην Αισθητικη, Προσθετική και το Laser.

Υπήρξε Στρατιωτικος Χειρουργός Οδοντίατρος στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών 401.

Έχει πάρακολουθησει το εξαμηνιαίο πρόγραμμα Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι υπάρχον μέλος της μεγαλύτερης κοινότητας Εμφυτευμάτων, την ΙΤΙ (International Team of Implantology )

Έχει τελιωσει το καλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τοποθέτησης και αποκατάστασης εμφυτευμάτων στην Ελλάδα, υπο την αιγίδα της ΙΤΙ.

Είναι μέλος σε έναν απο τους καλυτερους εκπαιδευτικους ομιλους στην Ελλάδα , την ΑΚΟ (Ακαδημία Κλινικής Οδοντιατρικής).

Ο θεραπευτικός στόχος

Είναι η δημιουργία εξατομικευμένων σχεδίων θεραπείας για κάθε ασθενή, επιτυγχάνοντας την απλοποίηση πολύπλοκων σχεδίων θεραπείας,  δίνοντας παράλληλα πολλαπλές κατευθύνσεις, για να μπορέσει, σε συνεργασία με τον ασθενή, να επιλέξουν ως ομάδα το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας,  το  οποίο έγκεινται στις προσωπικές ανάγκες, δυνατότητες και θέλω του. Όχι απαρατητα τις οικονομικές ανάγκες του, αλλά και τις συναισθηματικές και κοινωνικές.

Η αγάπη του είναι η ελάχιστα παρεμβατική γενική οδοντιατρική. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσει τα μέγιστα για να σωθούν ακόμα και τα πιο δύσκολα δόντια από την εξαγωγή.

Η αισθητική και αρμονική λειτουργία του στοματογναθικου συστήματος είναι το πάθος του, καθώς και η πρόκληση στην εξάλειψη του πόνου και φόβου των ασθενών του.

Mr. Filippos Galanis was born in August 1992 in Marousi, Athens.

In 2010 he was admitted to the School of Dentistry of the Comenius University of Bratislava.

Since 2016 that he graduated as MDDr. (Medical Dental Doctor) practices general dentistry with emphasis on Aesthetics, Prosthetics and Laser.

He was a Military Dental Surgeon at the General Military Hospital of Athens 401.

He has attended the six-month program of Radiology of the University of Athens.

He is an existing member of the largest Implant community, the ITI (International Team of Implantology)

The best educational program for implant placement and restoration in Greece has been completed, under the auspices of ITI.

He is a member of one of the best educational groups in Greece, AKO (Academy of Clinical Dentistry).

He constantly participates in domestic and international postgraduate seminars with a special subject in Dental Surgery, Prosthetics, Implantology, Occlusion and Temporomandibular Disorders.

This results in the integration into the daily dental practice of the most modern and effective diagnostic and therapeutic solutions.

The therapeutic goal
It is the creation of individualized treatment plans for each patient, achieving the simplification of complex treatment plans, while giving multiple directions, so that, in collaboration with the patient, they can choose as a team the appropriate treatment plan for him, which lies in personal needs, capabilities and wishes. Not necessarily his financial needs, but also his emotional and social ones.

His love is minimally invasive general dentistry. This means that he will do his best to save even the most difficult teeth from extraction.
The aesthetic and harmonious function of the oral system is its purpose, as well as the challenge in eliminating the pain and fear of its patients.

Mr. Andreas Galanis was born in Koridallos in 1962 and completed his basic studies at the 1st High School of Nikaia, in Piraeus. Then, he studied at the School of Health and Social Welfare Of Athens, at the Department of Dental technician. He graduated first among his fellow students and this gave him the right to realize his dream, that is, to enter the Dental School of the University of Athens and even without exams, due to his excellence.

This followed his military service, during which he served in the Greek Army with the specialty of dental surgeon.

Immediately after his term, from 1990 until today, he works at the Galani Aesthetic Dental Clinic as a general dental surgeon.

He is a General Dental Surgeon and practices Dentistry with special emphasis on Cosmetic dentistry, Prosthetics, Dental Implants, Cosmetic tooth restorations, Bridges, Partial dentures, dentures, Complete Dentures, Teeth Whitening and Microsurgery. Due to his knowledge as a Dental Technician, he has a broader understanding of dentistry. He has attended more than 600 seminars, lectures, conferences, etc. over the entire range of dentistry.

He holds a degree in dental implantology from Brenemark Clinic in Sweden, both for prosthetics and surgery.

He is a member of ITI (International Team for Implantology). He has received the certificate in the 1st training program of implantology lasting one year, which was done in Greece by ITI.

He is a member of HELSOLA (Hellenic Society of Oral Applications LASER). He has attended many seminars on lasers and received the Certificate Module I from the University of Vienna with the internationally renowned professor Dr. Andreaw Moritz.

He is a member of one of the best educational groups in Greece, AKO (Academy of Clinical Dentistry).

He is married and has two children, Filippos and Danae, who also studied dentistry.

His hobbies are painting, photography, goldsmithing and sports.

danai galani

Ms. Danai Galani was born in November 1994.

At 2012 she was admitted to the School of Dentistry of Comenius University in Bratislava, Slovakia. At 2018 she graduated and practices general dentistry, orthodontics and facial aesthetics.

She has attended one of the best training seminars in Greece for Facial Aesthetics, with injectable rejuvenating materials such as hyaluronic acid and with the help of PRF (Plasma Regenerator Factor).

She deals energetically with Orthodontics and specifically with the technique that uses the Invisible Splints.

She is a member of one of the best educational groups in Greece, AKO (Academy of Clinical Dentistry).

From 2014 until today, she attends 1 seminar or conference per month, both inside and outside Greece, with the subject of aesthetic dentistry, orthodontics and facial aesthetics.

She strongly believes in the cooperation between all specialties of Dentistry and Facial Aesthetics while her basic philosophy is that aesthetics and beauty in general is an organized set of mental and physical characteristics in a person and not individual elements on it.